IPS Parents Council 3rd Meeting Minutes 2014-2015

รายงานการประชุมตัวแทนผู้ปกครอง (IPS Parents Council)

 

Date                           : December 9th, 2014

Time                           :  8:30 -10 a.m.

Venue                        : Meeting Room

Participants          : 17 parents and 1 IPS representative

 

IPS Representative    : Teacher Alka Pandey

                               

Parents :                   1. Khun Promvit Klampaiboon

                                2. Khun Sasinan Klampaiboon

                                3. Khun Arunee Anukulwittaya

                                4. Khun Sonthaya Saengow

                                5. Khun Buppachart Susri

                                6. Khun Photchamarn Goto

                                7. Khun Anita Abrol

                                8. Khun Onsiri Kosavithidkul

                                9. Khun Tanakorn Kosavithidkul

                                10. Khun Pennipa Limchantra

                                11. Khun Thaweewat Rakprasit  

                                12. Khun Sirinut Chaipatikul

                                13. Khun Pollsutach Pattanachaicharn

                                14. Khun Thapattorn Pattanachaicharn

                                15. Khun Kaveewat Chuwait

                                16. Khun Vichai Watanathawornwong

                                17. Tippwan Watanathawornwong

 

               

Agenda

  1. 1.     Update 5 working sub-committees

Khun Promvit emphasized the importance of Educational committee whose work will greatly impact all our children’s study progress and development. Education committee and Consultation committee have to work closely in order to bring all issues to discuss with School management and bring them to final solution.

 

As Educational committee had meeting with teachers on 12 November 2014 and another internal meeting on 27 November 2014, the followings are summary of issues and responses that were discussed with School Director – K. Alka Pandey.

 

            (Details on Parents Portal)

 

  1. 2.     Charity for Shreyansh Sharma

 

On behalf of IPS Parent Council, K.Promvit , K.Anita and K.Onsiri had met Sharma  family on 24 November 2014 to discuss the tragic event and all aspects of consequences to all concerned.

The meeting decided the charity act in the name of Shreyansh Sharma, expediting PC donation of THB 46,000.- will be 1-day activity at a needy centers coordinated by K. Pollsutach Pattanachaicharn (K.Wate), K. Sirinut Chaipatikul (K.Ngor), K.Sonthaya Saengow.

 

  1. 3.     Others

 

-Traffic committee will be combined and work under PC monthly meeting.

-K.Vichai W. accept to work for Website management and would discuss with T.Michael

-Food committee had set up one time meeting and will update in next meeting.

 

 

Next IPS Parent Council meeting will be held on January 13th, 2015 after morning assembly approximately 8:00 am- 9:00 am.

 

Proposed Agenda to be considered:

 

1). Safety

2). Food

3). Solution of Education Team

4). any other matters

 

รายงานการประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ครั้งที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2014-2015

วัน                                          : 9 ธันวาคม 2014

เวลา                                       :  8.30 น.-10.00 น.

สถานที่                                  : IPS Meeting Room

ผู้เข้าร่วมประชุม                 :  ตัวแทนผู้ปกครอง 17 ท่าน และจาก IPS 1 ท่าน

ตัวแทนจาก IPS                   : Teacher Alka Pandey    

 

 Parents :           1. Khun Promvit Klampaiboon

                                2. Khun Sasinan Klampaiboon

                                3. Khun Arunee Anukulwittaya

                                4. Khun Sonthaya Saengow

                                5. Khun Buppachart Susri

                                6. Khun Photchamarn Goto

                                7. Khun Anita Abrol

                                8. Khun Onsiri Kosavithidkul

9. Khun Tanakorn Kosavithidkul

10. Khun Pennipa Limchantra

                                11. Khun Thaweewat Rakprasit 

                                12. Khun Sirinut Chaipatikul

                                13. Khun Pollsutach Pattanachaicharn

                                14. Khun Thapattorn Pattanachaicharn

                                15. Khun Kaveewat Chuwait

                                16. Khun Vichai Watanathawornwong

                                17. Tippwan Watanathawornwong

 

วาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 : อัพเดท งานจาก 5 คณะทำงานกลุ่มย่อย

คุณพรหมวิทย์ ได้ย้ำถึงความสำคัญของคณะทำงาน โดยเฉพาะคณะทำงานด้านการศึกษา ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาของนักเรียน IPS ทุกคน  คณะทำงานด้านการศึกษาและคณะด้านการสื่อสารและหารือ จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกัน เพื่อนำประเด็นปัญหาต่างๆไปหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและสามารถบรรลุข้อตกลงและการแก้ปัญหา

 

คณะทำงานด้านการศึกษาได้มีการประชุมร่วมกับคุณครูไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 และมีการประชุมในกลุ่มทำงานเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

การประชุมในวันนี้ได้มีการหารือกับทาง Teacher Alka ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 

(Full details available on the Parents Portal)

วาระที่ 2 : เรื่องงานบุญสำหรับน้อง Shreyansh Sharma

ในนามสมาคมฯผู้ปกครอง ทางคุณพรหมวิทย์ คุณอนิต้า และคุณอรศิริ ได้เป็นตัวแทนไปเยี่ยมทางครองครัวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มีการพูดคุยกันในหลายเรื่อง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่างๆ รวมทั้งได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัว ทางเราได้มอบเงินบริจาคจำนวน 46,000 บาท  แต่ทางครอบครัวไม่รับเงิน แต่ขอให้ทางสมาคมฯ ได้ช่วยนำเงินบริจาคนี้ไปทำบุญ หรือทำประโยชน์ให้แก่เด็กกำพร้าหรือผู้ยากไร้ ในนามลูกชาย

 

ที่ประชุมมีมติจะจัดเป็นกิจกรรม 1 วัน ที่สถานเด็กกำพร้าหรือผู้ยากไร้   เพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้มีส่วนร่วม โดยมีคุณสนธยา (คุณสน) คุณเวธ และ คุณสิริณัฐ (คุณง้อ) เป็นแม่งาน

 

วาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ

-ยุบคณะทำงานด้านการจราจร โดยมารวมกับการประชุมตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละเดือน

-คุณวิชัย ตอบรับเข้าร่วมทำงานด้าน website management โดยจะหารือการทำงานร่วมกับ T.Michale

-คณะทำงานด้านอาหารได้มีการประชุมภายในแล้วครั้งหนึ่ง และจะมา update ที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

 

นัดหมายประชุมครั้งหน้า – วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 8.00 น.-9.00น.

วาระการประชุมครั้งต่อไป

  1. ความปลอดภัย
  2. อาหาร
  3. แนวทางแก้ไขปัญหาจากคณะทำงานด้านการศึกษา
  4. อื่นๆ